สอนดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทย และอูคูเลเล่
ศุภชัย แสงเพชร
฿
400
เป็นคุณครูสอนดนตรีไทย จากรั้ว มศว ….สามารถสอนดนตรีไทยได้ทุกประเภท เครื่องดีด สี ตี เป่า ดนตรีไทยทุกเครื่องมือ และสามารถร้องเพลงไทย ไทยลูกทุ่ง ขับเสภา อาขยาน และอูคูเลเล่
1 ชั่วโมง
Grande Pleno ราชพฤกษ์
เงื่อนไขการยกเลิก
หากต้องการยกเลิกนัดที่ ‘ช้อป’ ไว้หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ต้องแจ้ง ‘ผู้แชร์ความถนัด’ โดยตรงล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะได้รับเงินมัดจำคืน หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ‘ผู้แชร์ความถนัด’
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่