รับอาบน้ำและพาน้องหมาเดินเล่น
ปาณัสชกร โคจรานนท์
฿
250
รับอาบน้ำน้อง และพาน้องเดิน
1 ชั่วโมง
Grande Pleno สุขสวัสดิ์ - พระราม3
เงื่อนไขการยกเลิก
หากต้องการยกเลิกนัดที่ ‘ช้อป’ ไว้หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ต้องแจ้ง ‘ผู้แชร์ความถนัด’ โดยตรงล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะได้รับเงินมัดจำคืน หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ‘ผู้แชร์ความถนัด’
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่