สัตวแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง,นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย รับสอนเทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)
พิสิฏฐา เมฆอัมพร
฿
50
1.สัตวแพทย์ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง/วัคซีน/ยาและผลิตภัณฑ์ 2.นักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย รับสอนเทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)
30 นาที
Centro พหลฯ - วิภาวดี
เงื่อนไขการยกเลิก
หากต้องการยกเลิกนัดที่ ‘ช้อป’ ไว้หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ต้องแจ้ง ‘ผู้แชร์ความถนัด’ โดยตรงล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะได้รับเงินมัดจำคืน หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ‘ผู้แชร์ความถนัด’
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่