สอนไถเซิร์ฟสเก็ต
ชวิกา มโนเพ็ชรเกษม
0
฿
100
จากจุดเริ่มต้นที่แฟนชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม มาถึงกีฬาสุดฮิตช่วงนี้อย่าง Surfskate จึงเริ่มหัดเอง กับแฟน และฝึกฝนเรื่อยๆ จนเริ่มเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้สนใจเริ่มฝึกแบบเป็นกันเอง
1 ชั่วโมง
Grande Pleno สุขสวัสดิ์ - พระราม3
เงื่อนไขการยกเลิก
หากต้องการยกเลิกนัดที่ ‘ช้อป’ ไว้หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ต้องแจ้ง ‘ผู้แชร์ความถนัด’ โดยตรงล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะได้รับเงินมัดจำคืน หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ‘ผู้แชร์ความถนัด’
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่