รับทำ Crafter Guitar
ไต้ฝุ่น กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
0
฿
เริ่มต้น 50,000 บาท/ตัว
รับทำ Crafter Guitar by order
อื่นๆ
The Centro วัชรพล
เงื่อนไขการยกเลิก
หากต้องการยกเลิกนัดที่ ‘ช้อป’ ไว้หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ต้องแจ้ง ‘ผู้แชร์ความถนัด’ โดยตรงล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะได้รับเงินมัดจำคืน หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ‘ผู้แชร์ความถนัด’
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่