เชฟทำอาหาร
สัจจา ทองศรีแก้ว
0
฿
เริ่มต้น ชั่วโมงละ 500 บาท
อดีต Executive Chef  โรงแรม เดอะ คอนทิเน้นท์ กรุงเทพฯ มีความสามารถจนได้ออกรายการทาง โทรทัศน์มาแล้ว เคยเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น และกำลังจะเปิด Café อีกแห่ง เชี่ยวชาญอาหารทุกชาติทั้ง ไทย ฝรั่งเศส อาหารญี่ปุ่น
1 ชั่วโมง
The City บางใหญ่
เงื่อนไขการยกเลิก
หากต้องการยกเลิกนัดที่ ‘ช้อป’ ไว้หลังจากได้รับการยืนยันแล้ว ต้องแจ้ง ‘ผู้แชร์ความถนัด’ โดยตรงล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงจะได้รับเงินมัดจำคืน หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ‘ผู้แชร์ความถนัด’
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่